Triggerpoints en Zelftherapie

"Van klacht tot kracht"
Behandeling van pijn en andere klachten volgens de methode van Clair Davies.

Een myofasciaal triggerpoint
- is een plaatselijke kramp in een spier
- voelt aan als een harde (pijnlijke) plek in een spier
- houdt de spier gespannen
- geeft pijn als je erop drukt, waardoor je het pijngevoel kunt oproepen
- zit meestal op een vaste plek in een spier

Oorzaak en gevolg
Velen denken dat de oorzaak van een klacht ligt op de plek waar de pijn is. De pijn trekt de aandacht en vaak kijkt men niet verder, waardoor de oorzaak niet wordt achterhaald.
Kenmerkend voor een myofasciaal triggerpoint is dat het niey alleen pijn kan veroorzaken op de plek zelf, maar ook op andere plaatsne. Bij ieder triggerpoint komt deze afgeleide pijn telkens voor in karakteristieke patronen.
Zo kan bijvoorbeeld spanningshoofdpijn worden veroorzaakt door triggerpoints in spieren in de hals. Pijn in de onderrug kan voortkomen uit de billen, de buikspieren en zelfs de kuiten.
De oorzaak moet dus niet alleen worden gezocht op de plaats van de pijn. Dit verklaart ook waarom andere behandelmethodes niet altijd het gewenste resultaat geven.

De effecten van Triggerpoints
- Pijn: bij de meeste pijnklachten spelen triggerpoints een rol. Ze zijn zelfs vaak de voornaamste oorzaak.
- Problemen met bewegen: zoals stijfheid, krachtverlies en beperkte beweeglijkheid.
- Diverse symptomen: zoals wazig of dubbel zien, evenwichtsstoornissen, tintelingen, maar ook jeuk, verdoofdheid en brandend gevoel.

Het ontstaan van Triggerpoints
De oorzaak ligt veelal in verkeerd gebruik van spieren zoals dat kan gebeuren bij:
- (te) zware inspanning
- verkeerde (werk)houding
- acuut trauma (val of ongeluk)
- inactiviteit (gips, brace)
- stress

Ook pijnvermijdingsgedrag om een pijnlijke spier te ontzien kan triggerpoints veroorzaken. Ze ontstaan dan in spieren die de taak van de verzwakte spier overnemen. Zo vormt zich een keten van verstoringen, waarbij hele ledematen of zelfs een hele lichaamszijde betrokken kan raken. Denk hierbij aan beenlengteverschil, gewichtsaandoeningen en scoliose.
Naast deze oorzaken kunnen factoren als knellende kleding, ongezonde voeding, ziekte en slaapgebrek eenmaal ontstane triggerpoints en hun klachten in stand houden.

Behandeling van Triggerpoints
Klachten die door triggerpoints worden veroorzaakt, zijn vaak goed te behandelen. Tijdens het onderzoek wordt vastgesteld of er triggerpoints in de spieren zijn en of deze de klacht veroorzaken. Als dit het geval is, kunnen we behandelen. Hierbij is het van belang om te ontdekken hoe ze zijn ontstaan en door welke factoren ze instand gehouden worden. De therapie is erop gericht de triggerpoints te deactiveren (uit te schakelen) zodat de spier tot rust kan komen en de klacht kan verminderen.

Het aantal behandelingen
Het is moeilijk aan te geven hoe lang er behandeld moet worden. Het ene triggerpoint vergt meer tijd dan het andere. Over het algemeen zijn recent ontstane triggerpoints gemakkelijker te deactiveren dan reeds lang bestaande.

Wat u zelf kan doen aan uw klachten
Bij de behandeling wordt u actief betrokken. De therapie is het meest effectief als de triggerpoints vaak maar kort worden behandeld. Zelfbehandeling maakt daarom deel uit van de therapie. Deze methode is eenvoudig thuis of op kantoor toe te passen en kost hooguit enkele minuten per keer. Zo neemt u uw gezondheid mede in eigen hand en komt u "van klacht tot kracht".