Levend Bloed Analyse (LBA)
De Levend Bloed Analyse is zoals de naam al aangeeft een kwalitatieve analyse van levend bloed. Met een paar druppels bloed en een donkerveld microscoop kan met deze analyses veel informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt worden verkregen. De bloed¬cellen worden op hun verschillende kwaliteitsaspecten beoor-deeld. Gekeken wordt naar witte bloed-cellen (leukocyten), rode bloedcellen (erytrocyten) en bloedplaatjes (trombo-cyten). De witte bloedcellen kunnen in deze analyse niet alleen op hun kwaliteit maar ook op hun activiteit beoordeeld worden. Ook kan er inzicht verkregen worden in de hoeveelheid afvalstoffen, de doorstroming en de stabiliteit van het bloed. Dit alles is mogelijk omdat het bloed direct na afname onder de microscoop bekeken wordt.

Gestold-bloed analyse
Daarnaast bestaat het tweede gedeelte van het onderzoek uit een gestold-bloed analyse, waarin vrije radicalen- en zware metalen belasting, geopathische (stralen) belasting en de belasting van bepaalde organen bestudeerd kunnen worden.

Regulier bloed onderzoek
Bij de bloedanalyse in een regulier laboratorium wordt niet-levend bloed onderzocht en maakt men een kwantitatieve analyse. Men meet¬ bijvoor-beeld het aantal en volume van rode bloedcellen. Levend- en niet-levend bloed analyses kunnen elkaar uitstekend aanvullen.

Toepassing
Deze beide onderzoeken worden in onze praktijk veelvuldig gebruikt bij patiënten met chronische ziekten, vermoeidheid, darmstoornissen, tumoren, etc. Deze bloedanalyses kunnen in een vroegtijdig stadium al aangeven waar de therapie op gericht moet worden. Tevens is het een uitstekend middel om het effect van de therapie te beoordelen. Met name bij het voorschrijven van orthomoleculaire producten zoals antioxidanten, zware metalen vangers, bepaalde vitamines of middelen die de afweer stimuleren, is dit onderzoek van onschatbare waarde.

Voedingsadviezen
Algemene of gerichte voedingsadviezen blijken in combinatie met deze bloedonderzoeken een waardevolle aanvulling op de weg naar genezing en eigen verantwoordelijkheid te zijn.

Prognose
Hoewel het niet mogelijk is bepaalde ziektes op deze manier te diagnosticeren, kan wel gezien worden of iemand zich in een stadium bevindt waarin de ziekte zich kan ontwikkelen en wat er gedaan moet worden om hier verandering in te brengen.
Waar nodig wordt een verbinding gemaakt tussen wat er in het bloed te zien is en de patiënt zelf. Daardoor past deze analyse uitstekend in onze praktijk waar het holistische denken en werken een basisprincipe vormen.

Tarief:
Levend bloed analyse - 95,00 Euro