"Kijk op ogen"

Iriscopie
Het oog is een boeiend stukje van het menselijke gezicht en kan ons meer vertellen dan je in eerste instantie denkt. Als je ogen nauwkeuriger bekijkt zie je dat elk oog een heel eigen tekening laat zien. Het oog is te vergelijken met een vingerafdruk. Ieder mens heeft een eigen patroon, want ieder mens is immers uniek.

Iriscopie is een natuurgeneeskundige diagnosemethode. Anders gezegd, het oog is de spiegel van lichaam en geest. De iris staat in directe verbinding met de hersenen en het zenuwstelsel. En deze staan in verbinding met de organen en systemen van ons lichaam. De iriscopist kan hierdoor via de iris achterhalen waar de zwakke plekken van het lichaam zitten.

Hoe bekijkt de iriscopist een oog?
Om het oog nauwkeurig te kunnen bekijken wordt er gebruik gemaakt van een loep of irismicroscoop en (digitale) fotografie, waardoor het oog vergroot zichtbaar wordt.
De iriscopist kijkt naar de iris, dit is het gekleurde gedeelte in het oog, en verder wordt er gekeken naar de pupil en het oogwit. Er wordt gekeken naar alles wat van de vorm afwijkt, zoals verandering van het normale verloop van de structuur van de iris, verandering van kleurpigment, pupilvervorming en veranderingen in het oogwit.

De iriscopist beoordeelt niet of er oogafwijkingen zijn, dit is het werk van de daarvoor opgeleide arts. Om de organen en hun werking te beoordelen is er een topografische kaart van het oog gemaakt. Op deze kaart worden de plaatsen van de organen aangegeven. Zijn er tekens op een bepaalde plaats zichtbaar in het oog, dan kan dit iets zeggen over de omstandigheden van het orgaan dat zich in de betreffende zone bevindt.

De iriscopist benoemt geen ziektes, maar oorzaken voor het ontstaan van klachten. Het lichaam en de geest kunnen uit balans raken door bijvoorbeeld verkeerde eet- en leefgewoontes. En in de genen die wij van onze voorouders hebben meegekregen, kunnen ziektes of zwaktes voorkomen. De iriscopist kan een persoonlijk advies geven over de eet- en leefwijze, reiniging en stimulatie van onder andere het immuunsysteem door het gebruik van bepaalde kruiden, vitaminen of mineralen. Hierdoor kunnen bestaande klachten verminderen of verdwijnen, of het heeft een preventieve werking waardoor er geen klachten ontstaan.

Tarief:
Iriscopie - 95,00 Euro