Het Cranio Sacraal Systeem

Het CranioSacrale Systeem bestaat uit de hersen- en ruggenmergvliezen en hersen- en ruggenmergvloeistof. Deze omgeven en beschermen de hersenen en het ruggenmerg. Het strekt zich uit van de schedel (dit heet het craniale deel) tot en met het bekken (dit heet het sacrale deel). Binnen het Cranio Sacrale Systeem neemt de hoeveelheid hersen/ruggen-merg vloeistof regelmatig toe en af. Het drukverschil dat daardoor ontstaat veroorzaakt een ritmische beweging van het hersen/ruggenmergvlies en de schedel- en wervelkolombeenderen. Dit ritme wordt het CranioSacrale Ritme genoemd.

De hersenen en het ruggenmerg zijn het centrum van ons lichaam. Zonder hen kunnen wij niet bewegen, denken en voelen. Een goed funktioneren van het CranioSacrale Systeem heeft een positieve invloed op de hersenen en het ruggenmerg en daardoor ook op de rest van ons lichaam. Beperkingen en blokkades in dit systeem kunnen vele klachten veroorzaken.

Cranio Sacraal Therapie
CranioSacrale Therapie is een behandelwijze, waarbij het doel is ontspanning en evenwicht te krijgen in het CranioSacrale Systeem. Dit wordt gedaan met behulp van zorgvuldige zachte handmatige technieken. Een therapeut doet dit door beweging te herstellen in gebieden waar blokkades zijn. En dit gebied, of deze gebieden, weer in evenwicht te laten bewegen met de rest van het lichaam.

Methode
Bij Cranio Sacraal therapie worden niet de ziektesymptomen op zich behandeld maar vindt behandeling plaats van "de cliënt". De behan-delaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan. Deze oorzaken kunnen van puur fysieke aard zijn, maar ook van psychische aard of een combinatie hiervan. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk om een standaardbehandeling voor een bepaalde klacht te geven.

Behandeling
Een Cranio-Sacraalbehandeling komt het best tot zijn recht indien de cliënt geen strak zittende kleding draagt. De therapeut zal vragen knellende elementen zo mogelijk af te doen of los te maken. De duur van een Cranio-Sacraalbehandeling is afhankelijk van wat tussen therapeut en cliënt wordt afgesproken. Een behandeling van eer uur is normaal, bij kinderen is het vaak wat korter. Het totaal aantal benodigde behandelingen is uiteraard afhankelijk van de aard van de klachten en de reactie van de cliënt. Soms zal een enkele behandeling volstaan, soms zijn meer behandelingen gedurende langere tijd nodig. Uiteraard wordt dit in overleg tussen therapeut en cliënt besproken, afhankelijk van wederzijdse ervaringen en reacties. Indien er geen positieve reactie op de behandeling merkbaar is, adviseren wij onze leden de cliënt door te verwijzen naar een andere therapeut of behandelwijze.
Tijdens de behandeling worden „zachte" technieken gebruikt. Desondanks moet de cliënt niet verbaasd zijn als door het in werking zetten van de lichaamskrachten tijdelijk, soms zelfs een paar dagen, een toename van de klachten wordt ervaren. Dit proces is vergelijkbaar met de effecten van de homeopathie. Tijdens de behandeling worden krachten in het lichaam losgemaakt die na de behandeling doorwerken als een domino-effect. Na dit zelf regulerende proces van het lichaam zal echter verbetering en ontspanning optreden.

Therapie
Aangezien Cranio-Sacraal Therapie het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en algeheel welbevinden.

Klachten waarbij de therapie zijn waarde heeft bewezen zijn onder andere:
• Stress
• Hoofdpijnen
• Dyslexie
• Nek- en schouderklachten
• Chronische vermoeidheid
• Rugklachten
• Slaapstoornissen
• Posttraumatische Klachten
• Aangezichtspijn
• Lusteloosheid
• Huilbaby’s
• Oorsuizingen
• Hyperactiviteit
• Bekkeninstabiliteit